FAQ


Ofte stillede spørgsmål

"Adgang Nægtet" ved login

Ofte er problemet, at der ikke er tildelt de korrekte rettigheder af virksomhedens administrator på www.virk.dk. Følg video-guiden på forsiden for at sikre dig, at de er opsat korrekt.


Frist overskredet, kan jeg alligevel aflyse/skifte prøvetid?

Nej. Det er desværre ikke muligt at skifte prøvetider, hvis afbestillingsfristen er overskredet. Du kan altid aflyse en prøvetid, men du vil ikke få refunderet prøvegebyr, hvis fristen er overskredet (fem hverdage).


Mangler prøveresultat på afholdt prøve

Det er politiets ansvar at afgive prøveresultat. Mangler du prøveresultat på et prøveforløb, hvor prøven er afholdt, skal du kontakte politiet, da de er ansvarlige for at afgive prøveresultater. Det er også politiet, der er ansvarlig for at ændre på prøveresultater.


Ledige tider på prøvetidsoversigten kan ikke bestilles

I prøvetidsoversigten vises alle prøver oprettet af politiet. Der vises både ledige, bestilte og reserverede prøver. Det er en god ide at benytte sig af alle filtreringsmulighederne i prøvetidsoversigten og desuden være opmærksom på, at nogle prøver er reserverede til andre køreskoler og dermed ikke mulige at reservere. Du kan i filtreringsmulighederne ændre til at se ”Alle prøvetider” eller alle ”Ikke reserveret” prøver. Det er ikke muligt at bestille prøver fra prøvetidsoversigten


Prøver forsvinder hurtigt efter frigivelse

Vi oplever desværre, at mange har svært ved at få nok prøver. Dette sker, fordi der er brug for langt flere prøver, end der er til rådighed. Mange kørelærere sidder klar, når prøverne bliver frigivet, og derfor bliver de hurtigt bestilt.


Kan elev selv bestille prøver?

Nej. Elever kan ikke bestille en prøve via www.koreprovebooking.dk. Det er kun kørelærere eller borgerservice, der kan bestille prøver via www.koreprovebooking.dk. Vær opmærksom på, at det kun er kørelæreren, som kan bestille praktiske prøver.


Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til prøve?

Hvis du skal til en teoriprøve eller praktisk prøve, skal du altid følge anvisninger fra din kørelærer angående dokumentation mv., som skal medbringes til prøven.


Elever med fødselsdag d. 29. februar

Elever med fødselsdag d. 29. februar kan ikke få booket digitale teoriprøver i Køge og Hillerød, og disse vises derfor ikke ved fremsøgning af prøver. Dette for at forhindre afvisning af elever med fødselsdag d. 29. februar, da disse ikke kan håndteres i det digitale teoriprøvesystem. Eleverne vil fortsat kunne få booket almindelige teoriprøver.


Ikke muligt at bestille digitale teoriprøver på prøvedagen

Ved bestilling af prøve til elev vil borgerservice og kørelærer ikke kunne fremsøge digitale teoriprøver, såfremt der fremsøges samme dag, som prøven finder sted. Dette skyldes, at eleven ellers vil blive afvist, hvis denne møder op til en digital teoriprøve booket på prøvedagen.


Generelle spørgsmål

Hvorfor bruger I NemLog-in?

Systemet til Køreprøvebooking indeholder persondata som fx alle elevers CPR-numre. Derfor skal sikkerheden være i top for at efterleve persondatalovgivningen. Vi bruger den anerkendte standard for sikker login, som bruges af de fleste andre offentlige løsninger. Vi ved godt, at det kan være mere besværligt for jer, at I skal bruge nøglekort for at logge ind, men det vigtige for os er, at vi passer på persondata i systemet. Du kan eventuelt vælge at anvende NemID’s nøgleapp, som giver dig mulighed for at godkende med fingeraftryk eller en firecifret kode i stedet for at bruge dit nøglekort, når du logger ind. Du kan læse mere om nøgleapp’en, og hvordan du kommer i gang med at bruge den her.


Hvordan bliver jeg oprettet som bruger?

Alle brugere af Køreprøvebooking skal have tildelt deres rolle i NemLog-in administrationsmodulet. Hvis du ikke allerede har fået tildelt en rolle til dit medarbejdercertifikat, skal du bede din NemLog-in administrator om at tildele dig den rigtig rolle i dette. Kontakt din NemLog-in administrator, hvis du er i tvivl, om du er oprettet som bruger.


Hvordan logger jeg på Køreprøvebooking?

For alle brugere på Køreprøvebooking skal der logges ind via NemLog-in. Det kræver, at du har modtaget nøglekort/nøglefil af din NemLog-in administrator og har fået den rigtige rolle i NemLog-ins administrationsmodul. Kontakt din NemLog-in administrator, hvis du er i tvivl, om du er oprettet som bruger.


Hvad er NemLogin?

For yderligere beskrivelse og spørgsmål/svar henvises til Digitalisérs NemLog-in Support, hvor der også findes en FAQ: https://digitaliser.dk/resource/2553192


Hvilke browsere kan jeg anvende?

Køreprøvebooking kører på langt de fleste browsere men det anbefales at anvende en af følgende:
- Microsoft Internet Explorer 9/10 eller nyere,
- Mozilla Firefox 19 eller nyere,
- Google Chrome version 24 eller nyere
- Apple Safari 6 eller nyere

De nyeste versioner af Edge og Chrome browsere understøtter dog ikke Java, og hvis du anvender NemLog-in-nøglefil, kan du ikke logge på systemet via disse.

Internet Explorer 8 og ældre fungerer ikke på Køreprøvebooking.


Frister for bestilling og afbestilling af prøver

Betaling af prøver på et prøveforløb skal foretages, inden der bestilles prøver. Betalingen kan udføres, fra prøveforløbet bliver oprettet og frem.

En prøve kan afbestilles uden, at prøvegebyret er tabt, indtil fem hverdage før prøvens start.


Hvordan booker jeg tolk?

Bestilling af tolke til køreprøver foregår via https://www.easytranslate.com/da/kpb. Ved øvrige spørgsmål til bestilling af tolk henvises til telefon 7020 5550.

Kørelærer

Hvordan bliver min køreskole oprettet?

Henvend dig til Borgerservice i den kommune, din køreskole er beliggende i, og medbring den rette dokumentation til at få din køreskole oprettet. Den kommune, køreskolen bliver oprettet i, vil også være den kommune, der laves en databehandleraftale med.

Desuden skal administratoren af NemLog-in tildele de kørelærere, der skal tilgå systemet fra køreskolens CVR-nummer, rollen ”Køreskole” i NemLog-ins administrationsmodul (BEMÆRK: rollen ”Kørelærer” henleder til det gamle system og kan ikke anvendes i det nye).


Min køreskole har ikke CVR-nummer – hvad gør jeg?

Hvis din køreskole er et privat firma uden CVR-nummer, kan Borgerservice i din kommune oprette køreskolen ved hjælp af dit CPR-nummer, hvorefter du skal logge ind med personligt NemID. Henvend dig til Borgerservice i din kommune og medbring den rette dokumentation til at få din køreskole oprettet.


Kan man oprette køreskole med fælles login til mange kørelærere?

For én køreskole med ét CVR-nummer kan der oprettes lige så mange kørelærere med hver deres medarbejdercertifikat i NemLog-ins administrationsmodul. Administratoren af NemLog-in skal tildele de kørelærere, der skal tilgå systemet rollen ”Køreskole” i NemLog-ins administrationsmodul (BEMÆRK: rollen ”Kørelærer” henleder til det gamle system og kan ikke anvendes i det nye).


Såfremt flere køreskoler med flere CVR-numre skal tilgå og administrere hinandens elever, skal NemLog-in administratoren for den enkelte køreskole give fuldmagt til de køreskoler, vedkommende ønsker i NemLog-ins administrationsmodul.

For yderligere information om erhvervsfuldmagt henvises til virk.dk’s vejledning: https://hjaelp.virk.dk/sites/default/files/giv_en_erhvervsfuldmagt_til_en_uden_for_virksomheden_eller_organisationen.pdf


Hvordan fjernes en kørelærer fra køreskolen?

Køreskolens NemLog-in administrator skal fjerne rollen ”Køreskole” fra den pågældende ansatte i NemLog-ins administrationsmodul.


Hvordan opretter jeg et nyt forløb for en elev?

Søg eleven frem via CPR-nummer. Hvis vedkommende ikke allerede eksisterer i systemet, kan du vælge at oprette eleven med et forløb. Hvis vedkommende eksisterer i systemet, findes eleven frem, og fra fanebladet Prøveforløb kan der så oprettes nyt forløb.

Hvis eleven allerede har fået oprettet et forløb på en specifik kørekortkategori, skal eleven have frigivet det fra gammel kørelærer, hvorefter ny kørelærer kan overtage forløbet i systemet.


Hvordan betaler jeg for prøver?

Betaling af prøver foregår, før prøver bestilles. Der kan betales for et forløb under oprettelse af ansøgningen. Desuden vil det altid fra en elevs prøvefoløb være muligt at se betalingshistorik samt evt. at betale for prøver.

Ved hver betaling kan det vælges, hvordan der skal betales: - Online betaling (betaling med det samme via DIBS med kreditkort) - Send betalingslink til elev (post via eBoks) - Betal senere (findes kun under oprettelse af forløb - Følgende kreditkort understøttes i systemet: - Dankort/eDankort/Visa Dankort - Visakort - Visa Electron - Mastercard

BEMÆRK: Der sendes kun kvittering for gennemført betaling til elevens eBoks. Dette gælder også, hvis kørelæreren betaler. Såfremt en elev er fritaget for digital post til eBoks, bliver kvitteringen sendt til eleven som fysisk brev.


Hvornår kan jeg bestille prøve til en elev?

Der er to krav i systemet for at kunne bestille prøvetid: 1. Betaling for prøve modtaget 2. Godkendt ansøgning fra Borgerservice

Hvornår kan jeg se resultatet af en prøve?

Så snart den køreprøvesagkyndige har indtastet resultatet af en given prøve, vil det fremgå fra elevens stamdataside på fanebladet ”Prøvetider”.


Hvad skal jeg gøre, hvis eleven stopper på min køreskole?

Hvis en elev stopper med et eller flere prøveforløb, skal disse forløb frigives. Det gøres fra elevens stamdataside på fanebladet ”Prøveforløb”. En kørelærer kan kun frigive forløb, som vedkommende i forvejen kan administrere.

Borgerservice kan også frigive forløb.

Hvordan kan jeg skifte elev på en prøve?

Indtil fem hverdage før en bestilt prøve, kan man skifte elev på prøvetiden. Det kræver, at der er en elev med godkendt forløb og betaling, som skal have en af de typer prøver, som prøvetiden fra politiets side er sat op med. Samme sted er det muligt at søge efter ny prøve til samme elev, hvis man ønsker det. Hvis en ny tid bliver bestilt til samme elev, vil den gamle tid blive frigivet til bestilling i systemet igen.


Hvordan kan min elev få penge for prøver tilbage?

Eleven skal henvende sig til Borgerservice for at få refunderet det gebyr, der er til gode.


Hvordan får jeg ændret et forkert prøveresultat?

Forkert indberettede resultater kan rettes af politiet. Kontakt sagkyndige på prøven for at få rettet resultatet.


Hvordan redigerer jeg mine oplysninger?

På menupunktet ”Køreskole” kan du redigere nogen af oplysningerne, der er registreret om selve skolen. Derudover er der også oplysninger om den enkelte kørelærer, som kan rettes.

På denne side kan kørelærere også sættes til inaktiv, hvilket betyder, at de ikke vises på listerne i systemet. En kørelærer, der ikke er ansat længere, skal dog stadig fratages sit privilegie (”Køreskole”) i NemLog-in administrationsmodulet.


Borgerservice kan ikke bestille prøver for mig?

Som Kørelærer kan du altid bestille de prøver, der er i systemet. Derfor er det ikke længere nødvendigt for dig som kørelærer at få hjælp af Borgerservice til at bestille prøver.


Hvordan får den sagkyndige besked, når der bliver bestilt prøve samme dag?

Som Kørelærer kan du altid bestille de prøver, der er i systemet. Derfor er det ikke længere nødvendigt for dig som kørelærer at få hjælp af Borgerservice til at bestille prøver.

Borgerservice

Vil Borgerservice få mulighed for at kunne trække lister over elever, som skal overføres til det nye system, særlig generhverver og ombytter?

Der kan ikke trækkes en liste (fx i Excel) ud med personer, som skal overføres. Det ville være et brud på datasikkerheden. Det er tanken, at Borgerservice overfører disse elever – der ikke har en kørelærer tilknyttet – når der er behov for det ved opslag i det nuværende system. Det vil sige når personen henvender sig for at komme videre med sin sag.


Skal kørelærerne møde personligt op med deres materiale, når de skal oprettes i systemet, eller kan de sende det materiale, som skal anvendes til deres oprettelse?

For at en køreskole kan blive oprettet i systemet, skal kommunerne foretage en kontrol af, at der er tale om en virksomhed med et sagligt og reelt behov for at få adgang til løsningen. Der vil – da køreskolerne næsten alle sammen er enkeltmandsvirksomheder – oftest være tale om én person. Det personlige fremmøde er nødvendigt, for at Borgerservice kan foretage en reel kontrol, så det kun er rigtige køreskoler, der får adgang til systemet. Hvis en kommune forsømmer dette, lever kommunen ikke op til sit dataansvar, da den risikerer at give uberettigede adgang til systemet.


Hvordan og hvorfor opretter jeg køreskoler?

Køreskoler skal oprettes i systemet for at være sikre på, at kun de godkendte køreskoler får adgang til personfølsomme oplysninger.

Du kan tilføje ny køreskole fra menupunktet ”Køreskoler”, hvor du indtaster oplysninger om køreskolen via enten CVR- eller CPR-nummer (for små private foretagender uden CVR-nummer). Listen af køreskoler kan kun ses og efterfølgende redigeres for borgerservice i den kommune, køreskolen bliver oprettet i.

Samme sted kan du angive, om køreskolen er aktiv eller inaktiv. Kørelærere fra en inaktiv køreskole vil ikke kunne få adgang til systemet. På samme måde kan kørelærere på køreskoler gøres inaktive.


Hvad er en køreskole, og hvornår skal den oprettes?

En køreskole er en virksomhed, der har et CVR-nummer. Mange kørelærere har deres eget CVR-nummer og arbejder så sammen om det, man normalt ville kalde ”en køreskole”. I dette tilfælde skal hver køreskole (hvert CVR-nummer) oprettes af Borgerservice. Hvis en køreskole har flere ansatte, skal der stadig kun oprettes én køreskole, da der er tale om ét CVR-nummer. Når kørelærerne logger ind i den nye løsning, skal deres CVR-nummer/køreskole være oprettet. Det kan sagtens være, at flere kørelærere/køreskoler samarbejder under et fælles navn (fx ”Byens Trafikskole”), men hver især bruger deres eget CVR-nummer til NemLog-in medarbejdercertifikater. I så fald er der ikke brug for at oprette den ”overordnede” køreskole, de arbejder for.


Nogle kørelærere har ikke et CVR-nummer – det er såkaldte ”hobbyvirksomheder”, der har en lille omsætning og ikke er momsregistrerede. Disse skal også oprettes i systemet, men med CPR-nummer i stedet for CVR-nummer.


Skal vi oprette kørelærerne?

Nej. Når først Borgerservice har oprettet køreskolen, kan enhver medarbejder fra køreskolen med et medarbejdercertifikat til NemLog-in tilgå løsningen – og de skal alle sammen godkende den digitale databehandleraftale med den kommune, deres køreskole er oprettet i. Det er den enkelte køreskoles ansvar at administrere sine medarbejdere.


Hvad med køreskolesamarbejder?

For de køreskoler, der samarbejder på tværs af CVR-numre, vil det være nødvendigt for køreskolerne at anvende såkaldte fuldmagter i NemLog-in. Med fuldmagter kan én køreskole give andre køreskoler lov til at handle på dennes vegne i Køreprøvebooking. Det er noget, den enkelte køreskole selv skal administrere i NemLog-in administration, og ikke noget Borgerservice kan hjælpe med. Der ligger allerede en vejledning på www.koreprovebooking.dk, som I kan bede kørelærerne bruge. Hvis de har brug for mere hjælp, skal I henvise dem til ”NemID support til erhverv” (tlf. 72 24 70 90)


Hvordan fjerner jeg en køreskole fra systemet?

For de køreskoler, der er oprettet i den kommune, du arbejder i, kan du sætte en køreskole til inaktiv. Dette fjerner muligheden for at logge på systemet for brugere, der kommer fra den køreskole.

Er det en enkelt kørelærer, der skal fjernes adgang for, skal køreskolen gøre det i NemLog-ins administrationsmodul. Fra listen over kørelærere på en specifik køreskole betyder aktivmarkeringen kun, om den enkelte kørelærer bliver vist i systemet.


Hvordan søger jeg elev frem?

Alle elever kan søges frem via CPR-/forløbsnr.-søgefeltet øverst. Hvis en elev ikke eksisterer i systemet i forvejen, vil du blive spurgt, om du ønsker at oprette et prøveforløb for vedkommende.


Hvordan betaler jeg for prøver?

Betaling af prøver foregår, før prøver bestilles. Der kan betales for et forløb under oprettelse af ansøgningen. Desuden vil det altid fra en elevs prøveforløb være muligt at se betalingshistorik samt evt. at betale for prøver. Ved hver betaling kan det vælges, hvordan der skal betales: - Online betaling (betaling med det samme via DIBS med kreditkort) - Send betalingslink til elev (post via eBoks) - Betal senere (findes kun under oprettelse af forløb - Betaling i Borgerservice (Kontant betaling) Følgende kreditkort understøttes i systemet: - Dankort/eDankort/Visa Dankort - Visakort - Visa Electron - Mastercard

BEMÆRK: Der sendes kun kvittering for gennemført betaling til elevens eBoks Dette gælder også, hvis Borgerservice betaler for prøver, da der er tale om et forhold mellem elev og det offentlige.


Hvordan behandler jeg ansøgninger om prøveforløb?

Fra en given elevs stamdataside kan du på prøveforløbet se status på forløbet og registrere afgørelse for godkendelsen ved ikonet ”Behandl prøveforløb”. Samme funktionalitet findes under menupunktet ”Prøveforløb”, hvor de prøveforløb, der er registreret i kommunen, er vist. Listen vil som udgangspunkt være filtreret til ”Afventer behandling”.

BEMÆRK, at det kræver en godkendt lægeerklæring i den rette gruppe for at kunne behandle en ansøgning om prøveforløb.


Hvordan tilkender jeg en elev at kunne anvende tolk?

Ved oprettelse af prøveforløb kan du markere ”Tolk” på side 1 i flowet. Samme markering findes på elevens stamdataside. Denne markering er kun tilgængelig for borgerservice og afgør, om eleven må anvende tolk eller ej. Hvis elev har markering i ”Tolk”, kan man kun bestille tolkeprøver til fx teoriprøver.


Hvordan registrerer jeg lægeerklæringer?

Fra en given elevs stamdataside kan du på fanebladet registrere og behandle lægeerklæringer.

BEMÆRK, at det – som systemet er lige nu – kræver en godkendt lægeerklæring i den rette gruppe for at kunne behandle en ansøgning om prøveforløb.


Hvem kan jeg bestille prøver for?

Borgerservice kan bestille prøver for elever, der skal til teoriprøve eller ikke er tilknyttet en køreskole. Der er ikke karenstider/låsning af prøvetider i systemet, så kørelærere skal selv i videst muligt omfang bestille prøver.


Hvordan tilbagebetaler jeg et gebyr for prøver på prøveforløb?

Hvis en elev opfylder forudsætningerne for at få tilbagebetalt gebyret for et prøveforløb, vil der på elevens betalingshistorik på stamdatasiden under fanebladet ”Prøveforløb” være en ”Tilbagebetal”-knap. Denne registrerer gebyret for prøveforløbet som tilbagebetalt.


Hvordan registrerer jeg tilgodebevis?

Hvis en elev opfylder forudsætningerne for at få tilgodebevis for en given prøve, vil der på elevens betalingshistorik på stamdatasiden under fanebladet ”Prøveforløb” være en ”Tilgodebevis”-knap. Denne registrerer tilgodebevis på prøveforløbet, så eleven kan bestille en erstatningsprøve uden yderligere omkostninger.


Hvordan opretter man vejledende helbredsmæssige køretest?

Køretests er ikke inkluderet i systemet efter beslutning fra Rigspolitiet. Det skal køre uden om systemet, med mindre der i politikredsen er lavet en særlig procedure for det. Kontakt politiet og spørg, hvordan de vil køre det.


Hvordan får jeg ændret et forkert prøveresultat?

Forkert indberettede resultater kan rettes af politiet. Kontakt sagkyndige på prøven for at få rettet resultatet.


Jeg kan ikke bestille en reserveret prøve for en kørelærer

Borgerservice kan ikke bestille reserverede prøver for kørelærerne, da det kun er den kørelærer, som prøven er reserveret til, som kan bestille prøven.


Hvordan får den sagkyndige besked, når der bliver bestilt prøve samme dag?

Hvis en prøve bestilles inden for 24 timer af afholdelse af prøve, modtager den sagkyndige automatisk en SMS-besked med prøveinformation.

Politiadministrator

Hvordan opretter jeg prøvetider?

Fra menupunktet ”Prøvetider” kan du vælge at oprette nye tider. Der kan planlægges så mange timer, som ønskes, og frigives et bestemt antal af disse, hvis det er relevant. Prøvetider kan også gemmes til senere frigivelse. Prøvetider kan oprettes på baggrund af skabeloner.

BEMÆRK: For praktiske prøver skal den sagkyndige have tilladelse til at varetage afholdelsen af prøver – denne kan sættes/administreres på den sagkyndiges profil i systemet. Alle sagkyndige kan varetage alle teoriprøver.


Hvordan ser eller printer jeg dagens køreseddel?

Fra en sagkyndigs kalender vælges dagsvisning. Herunder er der en print-funktion, der danner et pdf-dokument med dagens prøver, som herefter kan udskrives.


Hvordan aflyser jeg en prøvetid?

Fra listen over prøvetider kan filtreres, så det er lettere at finde en specifik prøve. Ud for prøvetiden kan den aflyses på skraldespands-ikonet.

En prøve kan også aflyses fra en specifik sagkyndigs kalender. For en teoriprøve kan enkelte eller alle prøver aflyses.


Hvordan ændrer jeg en prøvetid?

Listen over prøvetider kan filtreres, så det er lettere at finde en specifik prøve. Ud for prøvetiden kan den redigeres på rediger-ikonet. Hvis en prøve er bestilt, kan du kun ændre den sagkyndige på prøven.


Hvordan vedligeholder jeg sagkyndiges kompetencer?

På en sagkyndigs profil kan politiadministrator vælge, hvilke kørekortkategorier den sagkyndige kan varetage.


Hvordan retter jeg et prøveresultat?

Den sagkyndige på prøven eller politiadministrator i distriktet kan begge ændre resultatet ved at finde prøven i den sagkyndiges kalender og derfra rette resultatet.


Hvordan opretter man vejledende helbredsmæssige køretest?

Køretests er ikke inkluderet i systemet endnu efter beslutning fra Rigspolitiet. Det skal køre uden om systemet, med mindre der i politikredsen er lavet en særlig procedure for det. Kontakt politiet og spørg, hvordan de vil køre det.


Hvordan får den sagkyndige besked, når der bliver bestilt prøve samme dag?

Hvis en prøve bestilles inden for 24 timer af afholdelse af prøve, modtager den sagkyndige automatisk en SMS-besked med prøveinformation. Telefonnummeret på den sagkyndige indtastes ved første login af den sagkyndige selv og kan efterfølgende redigeres af politiadministrator.

Køreprøvesagkyndig

Hvordan ser eller printer jeg dagens køreseddel?

Fra din kalender vælges dagsvisning. Herunder er der en print-funktion, der danner et pdf-dokument med dagens prøver, som herefter kan udskrives.


Hvordan aflyser jeg en prøvetid?

Fra listen over prøvetider kan filtreres, så det er lettere at finde en specifik prøve. Ud for prøvetiden kan den aflyses på skraldespands-ikonet. En prøve kan også aflyses fra kalenderen. For en teoriprøve kan enkelte eller alle prøver aflyses.


Hvordan retter jeg et prøveresultat?

Den sagkyndige på prøven eller politiadministrator i distriktet kan begge ændre resultatet ved at finde prøven i den sagkyndiges kalender og derfra rette resultatet.


Hvordan får den sagkyndige besked, når der bliver bestilt prøve samme dag?

Hvis en prøve bestilles inden for 24 timer af afholdelse af prøve, modtager den sagkyndige automatisk en SMS-besked med prøveinformation. Det kræver, at den sagkyndige accepterer at modtage SMS og indtaster telefonnummer ved første login. Efterfølgende kan disse oplysninger redigeres af politiadministrator i kredsen.