Rapportér fejl


Navn:

Email:


Log ID:

Titel:En god fejlmelding indeholder:
  1. Log ID feltet skal indeholde en evt. teknisk fejlkode som Køreprøvebooking systemet informere om ved fejl. Eks. "b589d831-3c53-46cf-892e-ad66fd455970".
  2. Titel feltet skal indeholde en meget kort beskrivelse af problemet. Eks. "Problemer med log-in"
  3. Beskrivelse af hvad der blev gjort (handling, knap der trykkes f.eks).
  4. Beskrivelse af hvad Systemet svarede tilbage (fejlbesked, log id f.eks).
  5. Beskrivelse af hvad der forventedes af Systemet gjorde.
  6. Vedhæft evt. skærmbillede af fejl.
Hvad gik galt i systemet

Hvad gjorde du i systemet

Hvad forventede du der ville skeVedhæft filer: